colocacion de lamina asfaltica en terraza transitable segun NTE (norma tecnica de edificacion)

soldador a gas propano y lamina SBS 40FV